سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
 

مقدمه
  پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه می­باشد. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد و پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد. یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافتة گویای این واقعیت است
با توجه به اهمیت تحقیق و پژوهش علمی، در این مجال قصد داریم با استفاده از منابع معتبر علمی، سلسله مطالب و مباحثی را در باب تحقیق علمی، انواع آن، تکنیک­ها و روش­های انجام پژوهش و مراحل مختلف تحقیق علمی بیان داریم و امید آن داریم که مطالب ارائه شده مورد استفاده دانشجویان، پژوهش پیشگان و سایر اعضای مراکز علمی و تحقیقاتی واقع گردد.