شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
 پلهای تماس

آدرس پستی
بزرگراه پاسداران - خروجی توانیر - میدان ولی امر - خیابان 24 متری شهید شفیع زاده - مرکز کشوری مدیریت سلامت - کمیته تحقیقات سالمندی - کدپستی: 5155668474

شماره تماس

09143190228
09149177363


پست الکترونیکی: